Boekactiviteiten Afdrukken E-mail

Lespakketten rond 'Het jaar van de veranderingen' en 'Het jaar van de onthullingen'

en

De boeken 'Tweesprong', 'Dwaalsporen' en 'De vijfde jongen' in (vakoverschrijdende) projecten over homoseksualiteit:

zie onder 'scholen'

 

Fragment uit het lessenpakket over 'Het jaar van de veranderingen':

3. Na het lezen

Eerst kun je een kringgesprek houden om in te gaan op de persoonlijke ervaringen van de

leerlingen tijdens het lezen. Daarna volgen een aantal opdrachten om specifieke vaardigheden

te ontwikkelen. Deze analyse kan zowel individueel als in groep, en thuis of in de klas

uitgevoerd worden.

1 kringgesprek

Bespreking van de leeservaring in groep.

- Vind je het een goed verhaal? Waarom wel/niet?

- Zou je het vervolg willen lezen?

- Vind je Astrid een sympathiek personage?

- Wat vind je van het einde?

- Lees je graag boeken in een serie? Waarom wel/niet?

- Maakt het voor jou uit of de gebeurtenissen echt gebeurd zijn of niet?

2 lees- en zoekopdrachten

Leesopdrachten

1. a) Omcirkel vijf innerlijke eigenschappen van Astrid. Vul eventueel het kader aan.

b) Bewijs iedere eigenschap met een tekstvoorbeeld uit het boek.

Aanvaardend

Droevig

Lief

Schuldig

Verscheurd

Achterdochtig

Gebonden

Liefdeloos

Superieur

Verward

Afhankelijk

Gekwetst

Minderwaardig

Schuw

Vredig

Alleen

Gelukkig

Sympathiek

Vrolijk

Beetgenomen

Geraakt

Teder

Verliefd

Belachelijk

Gevoelloos

Moedeloos

Tevreden

Verstandig

Bemind

Gezellig

Nieuwsgierig

Triomferend

Beschaamd

Hatelijk

Onbegrepen

Trots

Wispelturig

Bezorgd

Impulsief

Opstandig

Twijfelend

Woedend

Boos

Jaloers

Rechtuit

Wraakzuchtig

Dierenlievend

Koppig

Rusteloos

Zenuwachtig

 

 

Contact

Aanvragen
Links